Aktuellt

Anmäl dig till Aktualitetskonferens 2017!
3 februari 2017 i Folkets Hus, Umeå. Mer info finner du här.


 Viktig information till SFSP:s medlemmar och prenumeranter

"Som vi nämnt tidigare har förbundet haft ett kraftigt sjunkande medlemsantal under flera år. Det har lett till ett återkommande ekonomiskt underskott för förbundet. Vid ett extra årsmöte den 23 oktober 2016 togs ett beslut att förbundet måste avvecklas. Det betyder inte att lokalföreningarna måste avsluta sina verksamheter utan de kan fortsätta att drivas regionalt. Vid årsmöte i mars 2017 kommer det slutgiltiga beslutet om nedläggning att tas och det måste påbörjas ett avvecklingsarbete.

Inför 2017 kommer inga medlemsavgifter att tas ut och inga avgifter för prenumerationer. Förbundet kommer att finnas kvar fram till mars 2017 och hemsidan kommer att vara tillgänglig fram till slutet av mars 2017." LÄS HELA MEDDELANDET från SFSP:s förbundsstyrelse genom förbundsordförande Eva Klubb Degsell.


Öppet arkiv

Nu kan du ladda ner tidningen Specialpedagogisk tidskrift i sin helhet som en pdf-fil.
Detta gäller för de tidningar som har publicerats under 2010-2013.
Gå in på denna länk och klicka sedan mellan sidorna.


Ny tidning ute nu – det sista numret

TEMA:Hjärnan

Omslag