Specialpedagogisk rikskonferens 2015 Kommunikation Inlärning Utveckling

Tid: 12-13 november 2015
Plats: Gävle

Powerpoint, Portfoliomall
Susanne Loheman 

Specialpedagogisk rikskonferens LIKA men OLIKA LIKA

Tid: 13-14 november 2014
Plats: Stadionmässan i Malmö

Referat från konferensen

Program

När andraspråket dröjer
Eva-Kristina Salameh

Samtal i skolan – för lärande och psykisk hälsa
Petter Iwarsson

Kursinformation Samtal med barn och ungdomar

Traumatiserade flyktingbarn och ungdomar i skolan
Marie-Louise Lundberg

Flerspråkig kartläggning av avkodning och läsning
Elisabeth Lindén

Inkluderande verksamheter
Christel Jansson

Särskilt stöd i Höörs kommun

Effektiv och inkluderande specialpedagogik – finns den?
Claes Nilholm

Samverkan med elevhälsoarenan – Retorik och praktik i elevhälsoarbetet
Ingrid Hylander