Tidigare konferenser

Aktualitetskonferens 2016

Tid: 29 januari 2016 
Plats: Stockholm

Rikskonferens 2015

Tid: 12-13 november 2015 
Plats: Gävle

Aktualitetskonferens och Temadag 2015

Tid: 29 - 30 januari 2015
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm
Program

Specialpedagogisk rikskonferens LIKA men OLIKA LIKA

Tid: 13-14 november 2014
Plats: Stadionmässan i Malmö
Dokumentation från konferensen.
Referat från Rikskonferensen.

AKTUALITETSKONFERENS & TEMADAG Specialpedagogiken i Elevhälsan

Tid: 30 - 31 januari 2014
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm
Program

Propecia online


NORDISK SPECIALPEDAGOGISK KONFERENS 2013

Tid: 20 - 21 september 2013 Plats: Åbo i Finland

Hemsida: http://www.nfsp.info/specialpedagogik/


AKTUALITETSKONFERENS OCH TEMADAG 2013

Tid: 31 januari - 1 februari 2013 Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm
Temadag IT och specialpedagogik

Program


SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS 20 - 21 september 2012

Länk till programmet

Här kan du ta del av några av presentationerna:

Tonårshjärnans förvandling – konsekvenser för perception och uppmärksamhet Åke Pålshammar, leg psykolog

Perceptionens betydelse i skolan. Annika Flenninger, leg psykolog


KONFERENS "ELEVHÄLSA" 3-4 maj 2012

Länk till programmet


AKTUALITETSKONFERENS 26 januari 2012

Programmet för dagarna (pdf-fil).