Dalaföreningen för Specialpedagogik

 

STYRELSEN  

Ordförande Maria Testad Solvägen 3 793 41 Insjön Tel 0247-40 173   maria.testad@gmail.com
Kassör Carina Jirsén Lissängsvägen 13 795 70 Vikarbyn Tel 0248-20855   cjirsen@gmail.com
Vice ordförande Annkristin Testad     Tel 023-82428   annkristin.testad@falun.se