Gotlands Förening för Specialpedagogik

 

 STYRELSEN

Ordförande Åse Liljeroth-Carlsson Skeppargatan 6 62157 Visby Tel 0498-218801 Mobil 0702-286288 ase.liljeroth@gmail.com
Vice ordförande Marie Almquist Furulundsgatan 7 62154 Visby   Mobil 0702-970686 almquist.marie@telia.com
Sekreterare Marie Lundahl Sören Norrbysgatan 2 62158 Visby Tel 0498-248883 Mobil 0704-476878 marie.lundahl@gotland.se
Vice sekreterare Monica Norström Skyttegatan 3 62141 Visby   Mobil 070-2950990 monica.norstrom@gotland.se
Kassör Lotta Hanell Lau  Mattsarve 205  62362 Ljugarn   Mobil 0737-658048 lotta.hanell@gotland.se
Vice kassör Anna Grufsted Högklint Wedinsv. 2 62261 Visby   Mobil 0700-9003801 anna.grufstedt@gmail.com
 Suppleant Maria Britts Ängestigen 6 62150 Visby   Mobil 0736-764370  maria.britts@tlevar.org
Adjungerande suppleant Eva Möller  Lännavägen 11  62145 Visby Tel 0498-21018 Mobil  0704-477114  maria.britts@tlevar.org