Här kan du se bilderna från föreläsningen med Gunilla Carlsson Kendall

Elever med neuropsykiatriska svårigheter – Vad gör vi och varför?

 


Södra Sveriges Förening för Specialpedagogik

inbjuder till en föreläsning med

Gunilla Carlsson Kendall

Elever med neuropsykiatriska svårigheter
Vad gör vi och varför?

Neuropsykiatriska svårigheter är idag mycket vanligare än de var för 10-20 år sedan. Trots att många känner till hur svårigheterna ser ut, kan det vara svårt att hitta strategier som fungerar i vardagen. Många pedagoger känner osäkerhet inför hur de ska förstå och hantera de svårigheter de ser.


*Hur kan vi identifiera situationer som kan bli problematiska?
*Hur kan vi utveckla strategier och förhållningssätt?
*Hur kan arbetssätt utvecklas utifrån kunskap som redan finns?
*Vad behöver pedagoger för hjälp?

Gunilla Carlsson Kendall är leg psykolog med lång erfarenhet av arbete med elever med neuropsykiatriska svårigheter/neurologiska utvecklingsavvikelser. Gunilla har arbetat i både skola och förskola och kliniskt med utredningar av barn och ungdom bl.a. på KI i Huddinge. Hon handleder och fortbildar pedagoger och psykologer om att hitta verksamma strategier i vardagen. Föreläsningen kan även omfatta all personal inom elevhälsan.Plats:       Stadionmässan Östra Salen, Stadiongatan 25, Malmö
Tid:          Tisdagen den 14 mars kl. 14-17.30
                (OBS!14-14.30 Årsmöte)
Avgift:     300 kronor (inkl. kaffe). Faktura eller pg 475 0786-8 SSFSP           
                Vårt organisationsnummer är 802455-8358. Som ideell
                förening  är vi momsbefriade.                        

Anmälan, som är bindande, ska göras till Eva Persson, e.persson@telia.com senast 6 mars.
Vid fakturering måste du lämna fullständig adress med referensnummer.

Välkomna! Se också sfsp.se/Medlemsföreningar                   


 

Tack för en intressant föreläsning den 1 december 2016.
Anna-Karin Svensson höll en föreläsning om "Språklig sårbarhet. Barnet/eleven, språket och pedagogiken".
Här kan du se Anna-Karin Svenssons presentationsom PDF.

                 Anna-Karin Svensson och Unn Görman.  

                                  Anna-Karin Svensson och Unn Görman. 


Tack för ett bra årsmöte och en fin föreläsning den 6 april 2016.
Här är powerpoint-bilderna från Britt -Inger Olssons föreläsning, "Barn som utmanar". 


Tack för en lyckad eftermiddag 28 sep 2015 på Stadionmässan i Malmö, med fokus på hemmasittare. Här kan du ladda ner Marie Gladh och Krysmyntha Sjödins powerpoint-presentation.

 

 

STYRELSEN

Ordförande Unn Görman Poppelvägen 16 239 42 Falsterbo Tel (bost) 040-47 15 21 Mobil 0730-333438 unngorman@gmail.com
Kassör Eva Persson Ättehögsvägen 13 261 62 Glumslöv Tel (bost) 0418- 703 42 Mobil 070-3208318 e.persson@telia.com
Sekreterare Kristina Nilsson Landshövdingevägen 5D 262 52 Ängelholm Tel (bost) 0431- 176 00 Mobil 0736-950379 kristina.n@bahnhof.se
Vice ordförande Eva Alenmyr Västra Mårtensgatan 6B 223 51 Lund Tel (bost) 046- 13 76 53 Mobil 0707-780500 eval90@utb.lund.se
Vice sekreterare Barbro Jönsson Ringtrastgränd 12 233 75 Klågerup Tel (bost) 040-440539 Mobil 0762-246358 samtalskraft@gmail.com
Ledamot Gunilla Söderbom-Olsson Föreningsgatan 57 211 52 Malmö Tel (bost) 040- 12 57 88 Mobil 0762 771905 smgunillaso@gmail.com
  Margareta Molin Mickelbergsv.2/Dalbo 241 96 Stockamöllan   Mobil 0763-395036 margareta.molin@staffanstorp.se
Suppleanter i styrelsen Elisabeth Klevborn Östergatan 48 252 69 Råå Tel (bost) 042- 26 20 11   elisabeth.klevborn@telia.com
  Helena Sjunnesson Rosenvägen 10 241 37 Eslöv   Mobil: 0733-696461 helena.sjunnesson@hkr.se
  Annika. Lauri Skänkelg. 8 262 58 Ängelholm   Mobil 0705-693272 annika.lauri@telia.com
  Maura Persson Tobisvägen 17 239 42 Falsterbo   Mobil: 0708 478584 Maura.Persson@angdalaskolor.se