Västerbottens läns förening för Specialpedagogik 


Filmad inspelning av Ing-Marie Wieselgrens föreläsning

Ing-Marie Wieselgren är överläkare i psykiatri och samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och landsting. Innehållet i hennes inspirerande föreläsning är konkret och evidensbaserat. Hon har en fantastisk förmåga att fånga åhörarna. Hon är rolig, fartfylld, engagerad och pedagogiskt kunnig. Västerbottens läns Förening för Specialpedagogik, VFSP

 

STYRELSEN

Ordförande
Christina Nyström
Väststigen 27
931 56 Skellefteå
Tel 0910-77 58 09
Mobil 073-094 30 20
chrinys@gmail.com
Sekreterare
Gunnel Jakobsson
Östanbäck 396
934 91 Kåge
Tel 0910-72 25 64
Mobil 070-3579883
gunnel.jakobsson@skelleftea.se
Vice sekreterare
Åsa Andersson
Kadettgatan 17
932 35 Ursviken
Tel 0910-352 57
Tel (arb) 0910-736643 
Mobil 073-035 15 66
asa.e.andersson@skellefteå.se
Kassör
Karin Lundborg
Snöstigen 2
931 51 Skellefteå
 
Mobil
070-2381096
karin.lundborg@skelleftea.se
Vice ordförande och kompetensutveckling
Marléne Löfgren
Aprilstigen 20
931 52 Skellefteå
Tel 0910-77 67 76
Mobil 070-5776776
marlenelofgren@telia.com
Kompetensutveckling
Helena Hanseklint
Gammelvägen 16
931 98 Skellefteå
Tel 0910-554 12
Tel (arb) 0910-73 52 65
Mobil 070-3628588
helena.hanseklint@skelleftea.se
Ledamöter
 
 
 
 
 
 
Åsa Lundström
Södergatan 28
931 62 Skellefteå
Tel 0910-535 64
Mobil 070-2754638
asa.lundstrom@skelleftea.se
 
Ulla-Britt Renström
Tumstigen 16
931 51 Skellefteå
Tel 0910-537 01  

Mobil 073-
757 37 01
ub.renstrom@gmail.com
 
Marie Ellström-
Westerlund
 Nygatan 37a
931 31 Skellefteå 
 
Mobil 070-
643 59 71
 ub.renstrom@gmail.com
Adjungerad
Marianne Björk
Junistigen 13
931 52 Skellefteå
Tel 0910-19127
Mobil 070-2431129
imbjork@telia.com
Valberedning
Vakant