Västmanlands förening för Specialpedagogik

AKTIVITETER

STYRELSEN

Ordförande Gudrun Nylander     Tel 021-12 76 85 Mobil 0708-79 29 45 gudrun.nylander@gmail.com
Kassör Elisabeth Olsson    

Tel 0224-19 061 (Bost)

Mobil 0739-29 36 18 elisabeth.olsson@skola.sala.se
  Elvy Bürger     Tel 0220-13 545 (Bost) Mobil 0703-98 51 50 elvyb@swipnet.se
  Helena Haid-Aspengren         Helena.haid-aspengren@skola.vasteras.se
             

Kontaktombud
         
Sala/Heby Elisabeth Olsson     Te 0224-19 061 (Bost)  
Västerås Gudrun Nylander     Tel 0708-79 29 45 (Mobil)