Ordförande
Eva Klubb Degsell
Margretelundsvägen 18
167 41 Bromma
Tel 073-3728997
 eva.klubbdegsell@gmail.com

Vice ordförande och kompetensutveckling
Moniqa E Lindgren
Jasminvägen 14
891 51 Örnsköldsvik
Tel 0660-137 03 mobil 0738395280
 moniqa.e.lindgren@ornskoldsvik.se

Kassör
Elisabeth Olsson
Karpgatan 1
733 38 Sala
Tel . 0224-190 61
Mobil 073-9293618
 elisabeth.olsson@skola.sala.se

Medlemsansvarig och vice kassör
Eva Persson
Ättehögsvägen 13
261 62 Glumslöv
Tel. 0418-703 42 mobil 0703 208318
 e.persson@telia.com

Sekreterare
Åsa Lundström
Södergatan 28
931 62 Skellefteå
Tel 0910-53564
mobil 070-2754638
 asa.lundstrom@skelleftea.se

Information och marknadsföring, vice sekreterare
Maria Testad
Solvägen 3
793 41 Insjön
Tel 0725-050072
maria.testad@gmail.com
 
Redaktionsråd
Barbro Jönsson
Ringtrastgränd 12
233 75 KLÅGERUP
040-440539
samtalskraft@gmail.com

Kompetensutveckling och arbetsgrupp Elevhälsa
Åse Liljeroth-Carlsson
Skeppargatan 6
621 57 Visby
Tel 0498-21 88 01
ase.liljeroth@gmail.com

Kompetensutveckling
Ann-Kristin Testad
Gruvgatan 22
791 62 Falun
Tel 0708-224700
 annkristin.testad@falun.se

 
Valberedning ordinarie
Helena Hanseklint
Gunilla Söderbom-Olsson
Anders Nordin
Revisorer
Åke Jöneby
Roland Larsson
Ersättare Elvy Burger

Valberedning suppleanter
Christina Nyström
Vakant

Förbundets bankgiro:
 380-1396

Medlemsavgift

300 kr
Heltidsstuderande 200 kr

Org.nr:
875002-5341