Västerbottens läns förening för Specialpedagogik 


Filmad inspelning av Ing-Marie Wieselgrens föreläsning

Ing-Marie Wieselgren är överläkare i psykiatri och samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges kommuner och landsting. Innehållet i hennes inspirerande föreläsning är konkret och evidensbaserat. Hon har en fantastisk förmåga att fånga åhörarna. Hon är rolig, fartfylld, engagerad och pedagogiskt kunnig. Västerbottens läns Förening för Specialpedagogik, VFSP

 

STYRELSEN

Ordförande
Christina Nyström
Väststigen 27
931 56 Skellefteå
Tel 0910-77 58 09
Mobil 073-094 30 20
chrinys@gmail.com
Sekreterare
Gunnel Jakobsson
Östanbäck 396
934 91 Kåge
Tel 0910-72 25 64
Mobil 070-3579883
gunnel.jakobsson@skelleftea.se
Vice sekreterare
Åsa Andersson
Kadettgatan 17
932 35 Ursviken
Tel 0910-352 57
Tel (arb) 0910-736643 
Mobil 073-035 15 66
asa.e.andersson@skellefteå.se
Kassör
Karin Lundborg
Snöstigen 2
931 51 Skellefteå
 
Mobil
070-2381096
karin.lundborg@skelleftea.se
Vice ordförande och kompetensutveckling
Marléne Löfgren
Aprilstigen 20
931 52 Skellefteå
Tel 0910-77 67 76
Mobil 070-5776776
marlenelofgren@telia.com
Kompetensutveckling
Helena Hanseklint
Gammelvägen 16
931 98 Skellefteå
Tel 0910-554 12
Tel (arb) 0910-73 52 65
Mobil 070-3628588
helena.hanseklint@skelleftea.se
Ledamöter
 
 
 
 
 
 
Åsa Lundström
Södergatan 28
931 62 Skellefteå
Tel 0910-535 64
Mobil 070-2754638
asa.lundstrom@skelleftea.se
 
Ulla-Britt Renström
Tumstigen 16
931 51 Skellefteå
Tel 0910-537 01  

Mobil 073-
757 37 01
ub.renstrom@gmail.com
 
Marie Ellström-
Westerlund
 Nygatan 37a
931 31 Skellefteå 
 
Mobil 070-
643 59 71
 ub.renstrom@gmail.com
Adjungerad
Marianne Björk
Junistigen 13
931 52 Skellefteå
Tel 0910-19127
Mobil 070-2431129
imbjork@telia.com
Valberedning
Vakant
 
 
 
 

 

 

 

Norrbottensföreningen för Svenska Förbundet för Specialpedagogik

 

STYRELSEN

Ordförande Anja Matti Penningvägen 31 974 51 Luleå Tel 0920-620 58 Mobil 070-
620 58 25 
anja.matti@mail.com
Vice ordförande Sonja Sidemark Garvargatan 43 942 34 Älvsbyn Tel 0929-55059 

Mobil 070-3284822 sonja.sidemark@edu.alvsbyn.se
Kassör Inga-Lill Lindmark Midgårdsvägen 7 945 32 Norrfjärden   Mobil 070-5087736 inga-lill.lindmark@pitea.se
Sekreterare Siv Lundberg Mattesgården 3 945 42 Altersbruk Tel 0911-204098 Mobil 076-8464611 siv.lundberg@pitea.se
Vice sekreterare Anna Eriksson Hemmingsmarksvägen 139,

 

944 93 Piteå Tel 0911-331 70 Mobil 070-
39 33170
anna.eriksson@pitea.se
Ord. ledamot Margareta Drugge  Nytorget 1 A  952 33 Kalix   Mobil 070-
344 29 58
margaretadrugge@gmail.com
Ord. ledamot Saknas          
Revisor Inger Hansson Skärsvägen 1 955 32 Råneå Tel 0924-556 09 Mobil 070-6695609 inger.hansson@outlook.com
Revisorsuppleant Linda Lövgren Storforsvägen 73 944 71 Piteå  Tel 0911-149 09 Mobil 070-
354 14 76
linda.lovgren@yahoo.se

 

 

Uppsalaföreningen för Specialpedagogik                  


STYRELSEN

Ordförande Gunhild Westman Reykjaviksgatan 124 52 63 Uppsala Tel 018-55 42 58   gunhild.westman@telia.com
Kassör Kerstin Pousette Tiundagatan 22 B 752 31 Uppsala Tel 018-50 57 26   kerstin.pousette@telia.com