25 mars 2017
Den 25 mars genomfördes ett årsmöte i Stockholm. Vid mötet togs det slutgiltiga beslutet att förbundet nu läggs ner. De lokala föreningarna kan fortsätta sin verksamhet i egen regi. Slutdatum för updatering av hemsidan kommer att vara den 31 mars och all avveckling av förbundet kommer att vara slutfört den 20 september. En arbetsgrupp tillsattes för att arbeta med avvecklingen bestående av Anders Nordin, Elisabeth Olsson, Eva Klubb Degsell och en av förbundets revisorer. Protokollet från det sista årsmötet kommer att skickas ut till de lokala föreningarnas ordförande. 

Med vänliga hälsningar Eva Klubb Degsell
förbundsordförande SFSP
 

Mars 2017

Referat: Aktualitetskonferens 2017

Ett tillfälle att möta flera skolmyndigheter samtidigt!

Årets konferens var förlagd till Umeå den 3 februari.

Moniqa Lindgren, vice ordförande i SFSP, hälsade  alla och presenterade programmet . Ett varierat program erbjöds. Inledande föreläsare var Stina Linder som presenterade Skolinspektionens rapport kring extra anpassningar.

Från Migrationsverket kom enhetschef Louise Dahlberg som informerade om det aktuella läget och hur asylprocessen ser ut.

Greger Bååth, generaldirektör SPSM, gav oss en inblick i det som SPSM erbjuder oss pedagoger, många nya satsningar inom myndigheten. Han avslutade med de kloka orden Nödvändigt för vissa – bra för alla!

Det nya bedömningsstödet från Skolverket presenterades av pedagoger från Skellefteå, Anna Gabrielsson , Lisa Klingstedt och Kerstin Björklund. De presenterade hur stödet har implementerats i Skellefteå.

Under eftermiddagen föreläste Marie-Louise Lundberg, enhetschef vid Teamet för krigs-och tortyrskadade  BUP  i Malmö, om traumatiserade flyktingbarn och ungdomar i skolan. En föreläsning som gav oss många tankar och mycken kunskap om elevgruppen.  

En dag fylld med intressanta och givande föreläsningar gavs oss i Folkets hus.

/Eva Persson, 
Styrelseledamot SFSP

 


Februari 2017

Rättigheter för personer med funktionsnedsättning

FN:s konvention

Myndigheten för delaktighet, MFD, har fått ett regeringsuppdrag att sprida kunskap om konventionen. De informerar och erbjuder stöd till kommunerna. MFD samarbetar i detta uppdrag med Diskrimineringsombudsmannen, DO.

På webbplatsen finns material att ladda ner:

  • Film om konventionen
  • Webbaserad utbildning
  • FN:s kommentarer på svenska, teckenspråk, lättläst och på andra språk
  • Film med exempel på lokalt arbete med rättigheter

För mer information, tips, stöd, föreläsare eller prenumeration på nyhetsbrev:

info@mfd.se

www.mfd.se

www.do.se


VIKTIG INFORMATION TILL DE REGIONALA FÖRENINGARNA  
(2017-02-16)

Nu när förbundet är på väg att avslutas så kommer förbundet att säga upp sitt organisationsnummer efter årsmötet i mars.
De regionala föreningar som har ett eget organisationsnummer och planerar att fortsätta sin verksamhet behöver inte göra något. 
Däremot en regional förening som inte har ett organisationsnummer måste däremot registrera ett organisationsnummer om de planerar att fortsätta sin förening..
En förening som har ett organisationsnummer och inte tänker fortsätta sin verksamhet måste gå in och avregistrera sin förening efter ett årsmöte i den lokala föreningen. Se följande länk.
 
förbundsordförande SFSP
 

Februari 2017

Saknad!

Uppmärksamma elevers frånvaro och agera

Betänkande av Att vända frånvaro till närvaro - en utredning om problematisk elevfrånvaro

SOU 2016:94

Här betonas att elever ska få en tydlig signal om att "Every day matters, every lesson counts".

Läs också Aggie Öhrmans intressanta artikel i Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, nummer 3, 2016: "Ideella krafter och sociala entreprenörer i skolan".

www.regeringen.se

www.prestationsprinsen.se

 


Januari 2017

Stina Wirsén kan vinna pris

Tre svenska barnböcker har chans att vinna utmärkelsen "Outstanding books for young people with disabilities", som är ett pris som ska uppmärksamma böcker som riktar sig till unga med funktionshinder.

  • Anneli Tisells och Ola Schuberts "Babola Salabim"
  • Sofia Hedmans och Emelie Gårdelers "Pojken och havet"
  • Stina Wirséns "Nej"

De tre nominerade böckerna har valts ut av Ibby Sverige, en ideell förening, som vill sprida kännedom om svensk barnlitteratur utomlands och introducera utländsk barnlitteratur i Sverige.

Svenska Dagbladet 18 januari 2017 TT

Läs mer här: ibby.se

 


 

Januari 2017

Axel var idiot av Mats Ahlsén

Klicka på bilden och läs mer. 

boktips axelvaridiot


Anmäl dig till Aktualitetskonferens 2017!
Mer info här.


 Viktig information till SFSP:s medlemmar och prenumeranter

"Som vi nämnt tidigare har förbundet haft ett kraftigt sjunkande medlemsantal under flera år. Det har lett till ett återkommande ekonomiskt underskott för förbundet. Vid ett extra årsmöte den 23 oktober 2016 togs ett beslut att förbundet måste avvecklas. Det betyder inte att lokalföreningarna måste avsluta sina verksamheter utan de kan fortsätta att drivas regionalt. Vid årsmöte i mars 2017 kommer det slutgiltiga beslutet om nedläggning att tas och det måste påbörjas ett avvecklingsarbete.

Inför 2017 kommer inga medlemsavgifter att tas ut och inga avgifter för prenumerationer. Förbundet kommer att finnas kvar fram till mars 2017 och hemsidan kommer att vara tillgänglig fram till slutet av mars 2017." LÄS HELA MEDDELANDET från SFSP:s förbundsstyrelse genom förbundsordförande Eva Klubb Degsell.

Det nummer av tidskriften, nr 4 2016, som utkom i december är således den sista utgåvan avSpecialpedagogisk tidskrift - att undervisa.


 

Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa, nr 4 2016

UTE NU

Tema: Hjärnan! 

Klicka på bilden nedan för mer.

 Omslag

 

 

Här kommer info...

Här kan du läsa referat från några av våra tidigare konferenser.


AKTUALITETSKONFERENS & TEMADAG Specialpedagogiken i Elevhälsan

Tid: 30 - 31 januari 2014
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Program


NORDISK SPECIALPEDAGOGISK KONFERENS 2013

Tid: 20 - 21 september 2013
Plats: Åbo i Finland

Hemsida: http://www.nfsp.info/specialpedagogik/


AKTUALITETSKONFERENS OCH TEMADAG 2013

Tid: 31 januari - 1 februari 2013
Plats: Gällöfsta konferens, Biblioteksgatan 29, Stockholm

Temadag IT och specialpedagogik

Program


SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS 20 - 21 september 2012

Länk till programmet

Här kan du ta del av några av presentationerna:

Tonårshjärnans förvandling – konsekvenser för perception och uppmärksamhet
Åke Pålshammar, leg psykolog

Perceptionens betydelse i skolan.
Annika Flenninger, leg psykolog


KONFERENS "ELEVHÄLSA" 3-4 maj 2012

Länk till programmet


AKTUALITETSKONFERENS 26 januari 2012

Programmet för dagarna (pdf-fil).

Referat från konferensen (pdf-fil)


SPECIALPEDAGOGISK RIKSKONFERENS 15 - 17 september 2011

Referat från konferensen (pdf-fil)

Presentation av föreläsarna.


Börjar elevhälsan i klassrummet? 5 - 6 maj 2011

Referat från konferensen (pdf-fil)


AKTUALITETSKONFERENS & Temadag 27 - 28 januari 2011

Referat från konferensen (pdf-fil)


Specialpedagogisk Rikskonferens Gävle 30 september – 2 oktober 2010

Barns och ungdomars utveckling

Här kan du ta del av de olika föreläsarnas presentationerna eller hemsida.

Torsdag 30 september

Specialpedagogisk skolmyndighet i förändring SPSM, Greger Bååth

 

Barns utveckling i ett lärande perspektiv, Lars H Gustafsson
Länk till Lars H Gustafssons hemsida.

Fredag 1 oktober
Miljö och kommunikation, Specialpedagogisk forskning, Siv Fischbein

Barns talspråksutveckling och AKK, Margareta Carlsson

Barns skriftspråksutveckling i klassrummet, Ann-Katrin Svärd

Nu kommer ljuset – Att vända svårigheter till styrkor, Leneh
Länk till Lenehs hemsida.

Lördag 2 oktober
Räknesvårigheter och dyskalkyli, Markus Björnström

Matte - fest eller pest, Bodil Jönsson
Länk till Bodil Jönssons hemsida


Nordisk specialpedagogisk konferens 12 - 13 april 2010

Konferens var förlagd till Folkets Hus i Oslo med 250 deltagare från Norge, Sverige, Danmark, Finland, Island och Färöarna.

Frågor som ställdes – och återkom under hela konferensen – var ”Vilken plats har specialpedagogik och specialundervisning i utbildningssystemet ? Är den en integrerad del av allmänpedagogiken och den ordinarie undervisningen eller lever den sitt eget isolerade liv ? Hur önskar vi att specialpedagogik och specialundervisning skall fungera i ett utbildningssystem som ska rymma alla ?”

Gå in på nedanstående länk för att läsa en sammanfattning från konferensen:

Nordisk specialpedagogisk konferens 2010


Aktualitetskonferens 28 januari 2010

Svenska Förbundet för Specialpedagogik (SFSP) anordnade för 26:e gången en Aktualitetskonferens i specialpedagogiska frågor på Ingenjörernas hus i Stockholm den 28 januari. Dessa konferenser vänder sig till skolledare, skolpolitiker och alla andra, som är intresserade av aktuella frågor inom specialpedagogik. Medarrangörer är Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Gå in på nedanstående länk för att läsa en sammanfattning från konferensen:

Aktualitetskonferens 28 januari 2010


Temadag 29 januari 2010: Kunskap och bedömning i ett vidare perspektiv

I samband med Aktualitetskonferensen anordnas varje år en temadag med föreläsningar över aktuella ämnen inom specialpedagogiken. I Stockholm samlades ett 70-tal speciallärare, specialpedagoger, rektorer, talpedagoger och andra intresserade för att lyssna på universitetslektorerna Gudrun Erickson och Lisa Asp-Onsjö, som från sina olika perspektiv talade över ämnet ”Kunskap och bedömning i ett vidare perspektiv”.

Gå in på nedanstående länk för att läsa en sammanfattning från konferensen:

Temadag 29 januari 2010: Kunskap och bedömning i ett vidare perspektiv

TEST

Föreningsaktiviteter

Årsmöte

Tid: 18 -19 april 2015
Plats: Stiftsgården, Skellefteå.
Program och anmälan i Specialpedagogisk tidskrift nr 1/2015.

Årsmötet 2015 arrangeras av Västerbottens läns förening för Specialpedagogik Deltagarna är ombud från de regionala föreningarna samt förbundsstryrelsen. Inbjudan skickas till de regionala föreningarna.

 

Ordförandekonferens

Svenska Förbundet för Specialpedagogik

Tid: 11-12 oktober 2015

 

Fler artiklar...