Redaktionen

Specialpedagogisk tidskrift - att undervisa

 

Ta gärna kontakt med oss om du har idéer till innehållet i tidningen.

 

REDAKTION
Ansvarig utgivare
Eva Klubb Degsell
Margretelundsvägen 18
167 41 Bromma
Tel 073-3728997
eva.klubbdegsell@gmail.com
 
Thomas Teller Jönsson 
Redaktör och webbansvarig
 earlyjonsson@gmail.com

Anders Nordin
 nordin.anders@telia.com

Eva Rydholm
 eva.rydholm@gmail.com

Gudrun Nylander
 gudrun.nylander@gmail.com

Barbro Jönsson
 samtalskraft@gmail.com

Helena Wallberg
 helena.wallberg@gmail.com

 


 
UTGIVNINGSPLAN OCH TEMAN
Nr 1/2016

Nyanlända elever
Utgivning i mars

Nr 2/2016
Fritidshemmet
Utgivning i maj 

Nr 3/2016
Ideella krafter
Utgivning i september

Nr 4/2016
Hjärnan 
Utgivning i december 

 

ANNONSPRIS
Helsida: 4 .000:–
Halvsida: 2 .300:–
1 spalt: 1 .600:–
Kvartsida: 1 .250:–

Prenumerationsavgift 300:-
Plusgiro 4588567-0
Org.nr: 875002-5341

Övriga priser:
Se annonsbokningar och prenumerationsärenden

Lösnummer
kan köpas i mån av tillgång 75 kr/ex.
Porto tillkommer.

Annonsbokningar och prenumerationsärenden
Learning Partner Sverige AB
Stora Torget 7
611 32 NYKÖPING
Tel 076-78 10 100
 sture@learningpartner.se