Nr 3/2012
Här kan du ladda ner hela tidningen

sd 2012 3Innehåll

Redaktionen
Ordföranden har ordet
TEMA Tillgänglighet
En filosofi för tillgänglighet
Appar i smarta telefoner och surfplattor ökar tillgängligheten
En skola för alla – gäller det alla?
Varför promenera?
Tonåringen - en utmaning för omvärlden
Inbjudan till Aktualitetskonferens och temadag
Likadana glasögon för alla?
Kan du så kan väl jag!
Splash! - lite mattestänk
Specialpedagogisk rikskonferens i Västerås
Boktips
Handisam
Handikappförbunden har fått DATE!
Föreningskalendariet
Svenska förbundet för specialpedagogik
Kompetensutveckling
Annons
I Ö Respons
Bilaga från Ability Partner medföljer i detta nummer.

Nr 2/2012
Här kan du ladda ner hela tidningen

sd 2012 2Innehåll

Redaktionen
Ordföranden har ordet
TEMA Specialpedagogik och den nya skollagen
Skollagen i ett tidsperspektiv - en veteran blickar bakåt och framåt
Rätt till stöd utan diagnos?
”Visst har jag rätt att…”
Övrigt
SFSPs årsmöte 2012
Boktips
Dyskalkyli som pedagogisk utmaning
Konferens om grav språkstörning
Nordiska Förbundet för Specialpedagogik
Börjar elevhälsan i klassrummet?
Svenska förbundet för specialpedagogik
Kompetensutveckling
Annons
Specialpedagogisk rikskonferens
I Ö Respons